Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp là hai loại chi phí chính liên quan đến sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Chi phí trực tiếp bắt nguồn trực tiếp từ việc sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ, còn chi phí gián tiếp thì không. Chi phí cố định và Chi phí biến đổi...Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm, mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.. 1. Giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, dịch vụ đã hoàn ...

Chi phí cận biên là sự thay đổi trong tổng chi phí sản xuất do sản xuất thêm một mặt hàng. Nói cách khác, nó là chi phí do sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. Mục đích của việc phân tích chi phí cận biên là xác định xem tổ chức có thể đạt được hiệu quả kinh tế …...Tính chi phí có ý nghĩa lớn trong quản lí doanh nghiệp sản xuất hay thương mại: phân tích và lựa chọn những phương án sản xuất và kinh doanh có lợi nhất, xác định khối lượng sản phẩm tối ưu cho một thời gian ngắn, đánh giá năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp, định ra chủ trương và phương hướng giảm ...

Bai 2 chi phi chat luong 1. Quản lý chất lượn g Bài Chi phí Chất lượng- 2 Cost of Quality 2. Các nội dung chính • Lợi ích của thông tin về các chi phí liên quan đến chất lượng • Mô hình chi phí chất lượng truyền thống • Mô hình chi phí chất lượng mới • Các cách tiếp cận sử dụng chi phí chất lượng hỗ trợ TQM 2...Chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí liên quan đến việcchế tạo sản phẩm, dịch vụ trong một thời kì nhất định. Chi phí sản xuất bao gồm 3 khoản mục chi phí sau: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Chi phí nhân công trực tiếp; Chi phí sản xuất chung; 1.1. Chi phí nguyên vật ...

– Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kỳ ở thời điểm nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành trong kỳ; là giá trị toàn bộ các chi phí đã bỏ ra để tạo nên sản phẩm; là chi phí sản xuất kinh doanh của sản phẩm đã được hoàn thành...Do liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí khác nhau nên nguyên nhân gây ra chi phí gián tiếp thường phải được tập chung, sau đó lựa chọn tiêu thức phù hợp để phân bổ chi phí gián tiếp cho từng đối tượng chịu chi phí. Tuy nhiên, mõi đối tượng chịu chi phí thường chỉ phù hợp với một tiêu thức phân ...

Chi phí bán hàng là chi phí phát sinh thực tế trong quá trình cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa, sản phẩm. Bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động tiêu thụ hàng hóa như chi phí lương của bộ phận bán hàng, chi phí điện nước, chi phí khấu hao tài sản cố định thuộc bộ phận bán hàng, chi phí bảo ...Chi phí sản xuất: là toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực hiện lao vụ, dịch vụ trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất. Thuộc chi phí sản xuất có: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.

Chi phí cố định và chi phí biến đổi là 2 loại của chi phí nói chung, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp. Cùng Isinhvien tìm hiểu những nội dung liên quan tới chi phí cố định và chi phí biến đổi qua bài viết dưới đây nhé...Bản chất của chi phí chất lượng Theo quan niệm truyền thống: Chi phí chất lượng là tất cả các chi phí có liên quan đến việc đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra (dịch vụ được cung ứng) là phù hợp với các tiêu chuẩn quy cách đã được xác định trước hoặc là các chi phí liên quan đến các ...

Chi phí sản xuất: là toàn bộ các chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm hoặc dịch vụ trong một kỳ nhất định. Đối với doanh nghiệp, chi phí được chia làm 3 khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT), chi phí nhân công trực tiếp …...Chi phí gián tiếp là chi phí không liên quan trực tiếp đến một đối tượng chi phí (chẳng hạn như một dự án, cơ sở, chức năng hoặc sản phẩm cụ thể). Chi phí gián tiếp có thể là cố định hoặc biến. Chi phí gián tiếp bao gồm quản lý, nhân sự và chi phí bảo mật.

Chi phí sản xuất- thước đo hiệu quả quản lý của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp sản xuất, chi phí là yếu tố quan trọng và quyết định đến giá thành sản phẩm. Mà giá thành ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Vì …...Chi phí trực tiếp: Nó bao gồm tất cả các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất một sản phẩm. Ví dụ: Phí xử lý công việc, phí thuê dụng cụ và thiết bị, chi phí thầu phụ. Khi cả ba chi phí này được thực hiện cùng nhau, chúng được gọi là Chi phí chính

Để tránh trường hợp, bên thu phí đội giá chi phí lên cao hơn so với chi phí thực tế, nhà xuất nhập khẩu cần có những tính toán thật kỹ lưỡng về các chi phí liên quan đến vận tải quốc tế. Việc thực hiện tính toán không chỉ liên quan đến hàng hóa, mà còn các công thức áp dụng tùy từng phương thức vận chuyển, khối lượng, tính chất hàng hóa...Chi phí được tập hợp trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm, không bao gồm các loại chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. >> Xem thêm: 6 phương …

Cùng quan điểm, ông Phạm Xuân Hồng cho biết chi phí nguyên vật liệu, chi phí logistics đều tăng ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh về giá của dệt may Việt Nam. Giá thành sản xuất tăng nhưng việc đàm phán tăng giá bán hiện nay sẽ rất khó, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng toàn cầu đều bị ảnh hưởng ...Theo đó, đơn vị hạch toán các chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất trong thời gian tạm ngừng hoạt động do dịch Covid-19 (Ví dụ: chi phí khấu hao tài sản cố định và các chi phí phát sinh trong thời gian ngừng hoạt động, chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương, chi phí thực hiện xét nghiệm ...

Những chi phí liên quan đến dự trữ: ... Khi chúng ta sản xuất một lô hàng sẽ phát sinh một chi phí cho việc chuyển đổi qui trình do sự thay đổi sản phẩm từ giai đoạn trước sang giai đoạn tiếp theo. Kích thước lô hàng càng lớn thì tồn kho vật tư càng lớn, nhưng chúng ta đặt hàng ít lần trong năm thì chi phí ...Chi phí sản xuất chung: là các khoản chi phí liên quan đến việc phục vụ và quản lý sản xuất trong phạm vi các phân xưởng đội sản …

1.3.3. Công thức tính chi phí sử dụng vốn bình quân. Chi phí vốn của một doanh nghiệp được xác định dựa trên giá trị bình quân của chi phí nợ và chi phí vốn chủ sở hữu. Tìm hiểu về chi phí sử dụng vốn bình quân. Cụ thể: WACC = (E / V x Re) + ( (D / V) x Rd) x 1 - Tc...Chi phí chất lượng bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến chất lượng của sản phẩm. Từ chi phí phòng ngừa nhằm giảm hoặc loại bỏ các hư hỏng, chi phí kiểm soát quá trình để duy trì mức chất lượng và chi phí liên quan đến các hư hỏng cả bên trong và bên ngoài.

Chi phí sản xuất chung bao gồm: - Chi phí nhân viên phân xưởng: là các khoản chi phí liên quan phải trả cho nhân viên phân xưởng. Chi phí này bao gồm: chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương, trích đóng bảo …...Chi phí lãi vay là một khoản chi phí thuộc CPTC. Nó được ghi nhận vào trong chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hoặc sản xuất tài sản khi có đủ tiêu chuẩn được hạch toán vào chi phí của tài sản đó.

Lãi là bộ phận giá trị có được do thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ. Nếu việc tiêu thụ sản phẩm có lãi thì nó là một bộ phận của doanh thu. Giá thành là toàn bộ hao phí tài sản, sức lao động liên quan đến việc tạo ra sản phẩm...– Các khoản chi phí cách ly, chi phí xét nghiệm Covid-19, chi phí đồ bảo hộ, chi mua khẩu trang, nước rửa tay, chi phí khấu hao TSCĐ và các chi phí phát sinh trong thời gian ngừng hoạt động, chi phí tiền lương,… đều là các khoản chi phí phát sinh liên quan đến bộ phận sản xuất trực tiếp.

Liên quan đến quá trình sản xuất hàng hóa, do doanh nghiệp phải sử dụng các nguồn lực đầu vào theo một cách nào đó, nên có thể quy chi phí cơ hội của việc sản xuất một khối lượng hàng hóa về những thứ mà doanh nghiệp phải từ bỏ do không thể sử dụng các nguồn ...Chi phí hoạt động bất thường: bao gồm những chi phí ngoài dự kiến có thể do chủ quan hoặc khách quan mang lại. Chi phí sản xuất kinh doanh: bao gồm những chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, quản lý hành chính.

Chi phí không chất lượng (hay gọi là chi phí chất lượng kém) được định nghĩa là chi phí liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ kém chất lượng cho khách hàng. Nói cách khác, nó là toàn bộ tổn thất tài chính mà công ty phải gánh chịu do thực hiện những điều không đúng. Ví dụ phế liệu ...